Energy industry


HELIOS Green Energy

EN_Riešenie je určené pre spoločnosti, ktoré pôsobia v oblasti energetiky, kam patria najmä elektrina, plyn a teplo. Systém pokrýva celý proces spracovania dát, od odpočtu stavov meračov, až po fakturáciu zmluvným odberateľom na základe zmlúv s jednotlivými odberateľmi a informácií od operátora trhu. Veľký dôraz je kladený na oblasť pôsobnosti firmy a model nasadzovania, čo prináša potrebný komfort a špecializáciu riešení HELIOS Green Energie. Riešenie HELIOS Green je postavené na systémoch predstavujúcich špičku vo svojej oblasti na slovenskom aj českom trhu. Je rutinne prevádzkované vo významných spoločnostiach v oblasti energetiky a utilít a je zárukou úspešnej implementácie, stability a funkčnosti.

Trendom posledných rokov sa v energetike stáva delenie veľkých energetických podnikov na menšie jednotky s jasnými rolami. To prispieva k liberalizácii trhu a vzniku efektívnej konkurencie, ale tiež rozdeľuje pôsobnosť energetických firiem na dve základné oblasti, pre ktoré ponúka informačný systém HELIOS Green rôzne modely jeho nasadenia. A práve v tom spočíva unikátnosť tohto riešenia.

HELIOS Green Energie pre výrobu, distribúciu a veľkoobchod

Prvou skupinou sú spoločnosti zaoberajúce sa výrobou a distribúciou tepla a teplej vody. Táto skupina je špecifická najmä svojou lokálnou pôsobnosťou, zložitou prevádzkou a tiež bezkonkurenčným prostredím. Do rovnakej skupiny spadajú z pohľadu informačného systému HELIOS Green aj spoločnosti, ktoré sa zaoberajú výrobou, distribúciou a veľkoobchodom s elektrinou a plynom. Tieto spoločnosti majú rádovo stovky až tisícky zákazníkov (zmlúv) a ich dôraz je kladený najmä na efektivitu výroby, kvalitu dodávok či hľadanie úspor zvyšovaním vnútornej efektivity spoločnosti.

HELIOS Green Energie pre obchod s elektrinou a plynom

Zákazníci druhej skupiny firiem tvoria najmä domácnosti, firmy a podnikatelia. Tieto spoločnosti majú státisíce až milióny zákazníkov (zmlúv), ktorým musia poskytovať širokú škálu služieb a individuálnej starostlivosti. To je možné dosiahnuť jedine využitím najnovších technológií, zákazníckych informačných systémov, ale aj využívaním nástrojov a služieb internetu postavených na spoľahlivom podvozku, ktorý je tvorený finančným a manažérskym informačným systémom.

Obsahom oboch riešení sú nástroje a funkcie pre podrobnú evidenciu spracovania výroby, distribúcie a obchodu s energiami. Umožňujú sledovať množstvo distribuovaných energií, náklady na ich výrobu, zabezpečujú nevyhnutnú komunikáciu s externými systémami a sú priamo napojené na ďalšie moduly systému HELIOS Green, ktoré sú nevyhnutne späté s touto problematikou.

Prínosy riešenia

   jednotné riešenie pre energie a utility

   možnosť obsluhy neobmedzeného počtu zákazníkov

   možnosť procesného riadenia vzťahov so zákazníkmi

   prepracovaná billingová funkcionalita

   možnosť komunikácie so zákazníkmi pomocou webových portálov

   otvorené rozhrania pre komunikáciu s ostatnými systémami

  komplexný nástroj pre manažérske rozhodovanie a controlling.

Riešenie pokrýva nasledovné oblasti

Tento web používa k poskytovaniu služieb a analýze návštevnosti cookie súbory. Pokračovaním na stránke súhlasíte s ich použitím. . Viac informácií
?>