Media


HELIOS Green TV

EN_Odvetvie televíznych spoločností je z hľadiska obchodných príležitostí pre systémy HELIOS veľmi zaujímavé vzhľadom na rastúci počet vysielaných kanálov a vysielacích spoločností. Výhodami systémov HELIOS je ich maximálna pripravenosť pre tento odbor, ich vysoká prispôsobivosť a aj dlhoročné skúsenosti producenta systémov v tejto oblasti. Vysokou pridanou hodnotou je aj jeho otvorenosť a pripravenosť pre integráciu so špecializovanými informačnými systémami používanými v danom odbore, ako sú IS MIS a IS Provys. Preto je bezpochyby pre túto oblasť nasadenie vysoko sofistikovaného riešenia na báze podnikového informačného systému HELIOS najvhodnejším variantom.

Nové možnosti riešenia HELIOS Green TV teraz prinášajú televíznym spoločnostiam zvýšenie ich konkurencieschopnosti a flexibility. Systém HELIOS je na českom a slovenskom ERP trhu v oblasti televízneho vysielania už mnoho rokov lídrom. Pomáha rade významných spoločností orientovať sa vo veľkom množstve údajov a prináša im správne informácie pre správne rozhodnutia.

Televízne spoločnosti v systémoch HELIOS

Informačný systém HELIOS pokrýva najmä všetku ekonomickú agendu okrem prípravy fakturácie reklamného času mediálnym agentúram a ďalším zákazníkom, ktoré je realizované IS MIS alebo IS Provys. Informačný systém HELIOS z pohľadu televíznych spoločností poskytuje funkčnosť komplexného ERP systému, ktorý okrem bežných ekonomických a HR agend podporuje aj ďalšie procesy akými sú nákup relácií, zmluvné vzťahy, aktivácia a odpisy relácií, evidencia dochádzky, agendu honorárov a ďalšie oblasti špecifické pre tento odbor.

Prínosy po nasadení riešenia

    maximálna preukázateľnosť a adresácia nákladov na projekty a programy

    komplexnosť riešenia v podobe prepojenia ekonomických, výrobných, obchodných a prevádzkových dát

    zlepšenie dostupnosti požadovaných informácií

    časová úspora pri práci s dátami

    efektívnejšie a rýchlejšie riadenie financií

    zefektívnenie finančných tokov

    zvýšenie flexibility a kvality rozhodovania

    integrácia, štandardizácia a zlepšenie organizácie podnikových procesov

    zavedenie riadiacich a schvaľovacích Workflow procesov

    zdieľanie informácií

    integrácia s aplikáciami tretích strán.

 

Tento web používa k poskytovaniu služieb a analýze návštevnosti cookie súbory. Pokračovaním na stránke súhlasíte s ich použitím. . Viac informácií
?>