Contact us


d2B s.r.o.
office: Prešovská 61, 821 04 Bratislava, Slovakia
branch: Bakossova 1, 974 01 Banská Bystrica, Slovakia

Tel.: +421 903 727 610
Hotline: +421 911 211 624

E-mail: info@d2b.sk
Hotline: hotline@d2b.sk

Billing information:
ID: 46 356 037
VAT ID: SK2023336348
TAX ID: 2023336348

Spoločnosť je zápísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 20811/S.