Riešenia a služby


Viac o podnikovom informačnom systéme HELIOS Green

Množstvo, relevancia a dostupnosť dôležitých informácií v okamihu, kedy ich potrebujete, rozhodujú o úspechu Vašich strategických rozhodnutí. HELIOS Green je podnikový informačný systém, ktorý vám práve takéto informácie poskytuje. Je určený pre veľké a stredne veľké spoločnosti, ktoré hľadajú ucelený podnikový informačný systém, jednoducho sa prispôsobujúci konkrétnym potrebám firmy. Komplexný informačný systém HELIOS Green Vám pomáha orientovať sa vo svete Vašich firemných informácií.

Odvetvové riešenia HELIOS Green

HELIOS Green obsahuje tiež špecializované moduly tvoriace tzv. odvetvové riešenia. Stačí si tak zvoliť niektorú z pripravených oborových verzií bez potreby vývoja nákladného informačného systému na zákazku.

    FrameLytic – inteligentný kamerový systém a analýza dát

    Energie – riešenie pre spoločnosti zaoberajúce sa výrobou, distribúciou a predajom energií

    HelpDesk – riešenie pre riadenie a sledovanie servisných úloh a činností

    Médiá – riešenie určené pre mediálne spoločnosti

    Utility – špecializované riešenie pre vodárenské spoločnosti

    Registratúra – nadstavbové riešenie pre správu registratúry

    Technický informačný systém – špecializovaná nadstavba pre komplexnú podporu údržby a havarijného manažmentu.

HELIOS Green pokrýva aj ďalšie odvetvové riešenia, napr. automobilový priemysel, potravinárstvo, veľkoobchod a maloobchod, doprava a špedícia, bezpečnostné agentúry. V prípade Vášho záujmu nás prosím kontaktujte a my Vám radi poskytneme detailné informácie o týchto riešeniach.

Aký je HELIOS Green systém?

Prispôsobivý

Jednoducho sa prispôsobí všetkým potrebám Vašej spoločnosti. Podporí nielen procesy ekonomické, ale aj mnohé iné. Nie sú už ďalej potrebné žiadne evidencie v papierovej forme či v súboroch, všetko sa odohráva priamo v systéme. V komplexnom informačnom systéme Helios Green tak môžete napríklad evidovať objednané vizitky či čokoľvek ďalšie. A práve vďaka jeho maximálnej prispôsobivosti nie je potrebný nákladný vývoj na vytváranie najrôznejších funkcií. Všetko bez problémov zvládne správca systému vo Vašej spoločnosti. Naviac – hoci svojím rozsahom veľký – HELIOS Green prispôsobí svoje usporiadanie pre každého z užívateľov tak, aby mu poskytoval náležitú jednoduchosť a komfort.

Otvorený a kompatibilný

Schopnosť „dorozumieť sa“ s inými systémami je v prípade informačného systému HELIOS Green maximálna. Získavate tak garanciu, že komunikácia vo vnútri Vašej organizácie, s obchodnými partnermi aj orgánmi štátnej správy bude rešpektovať technologické a legislatívne štandardy, tak slovenské ako aj štandardy vyplývajúce z členstva v EU. Informačný systém HELIOS Green podporuje technológie, ktoré spolupracujú s inými typmi softvéru (XML, EDI atď.). Systém je tak pripravený pre jednorázovú, ako aj permanentnú komunikáciu s inými systémami.

Štandardizovaný

Informačný systém HELIOS Green sa vyvíja v úzkej spolupráci so spoločnosťou Microsoft a s veľkým dôrazom na jeho štandardizáciu. Je integrovaný s radom štandardných aplikácií špoločnosti Microsoft a rešpektuje slovenskú legislatívu aj medzinárodné normy. Zákazník tak získava istotu, že tento informačný systém bude môcť využívať dlhodobo a ďalej ho rozvíjať.

Technologicky vyspelý

Informačný systém HELIOS Green sa vyvíja vo viacvrstvovej architektúre klient/server a využíva technológiu Microsoft SQL Server. Tá, okrem iného, umožňuje optimalizovať zákazky aj pre veľkých zákazníkov. Súčasťou informačného systému je podpora vzdialených pracovísk a prístup k systému prostredníctvom internetu. HELIOS Green využíva modernú platformu Microsoft .NET, ktorá prináša do tvorby podnikových systémov úplne nové možnosti, predovšetkým v oblastiach integrácie s inými aplikáciami, v zabezpečení systému či v dátovej komunikácii. Informačný systém HELIOS Green je otvorený pre externé technológie. Je napríklad schopný využívať webové služby a pripravený na prezentáciu informácií na extranet, intranet či webové portály.

Bezpečný

Informačný systém HELIOS Green disponuje prepracovaným systémom prístupu k dátam. Prístupové práva možno presne definovať, čo umožňuje monitorovať udalosti v systéme a vytvárať bezpečnostné protokoly.

Obsahujúci brandžové riešenia

Podnikový informačný systém HELIOS Green je unikátnym softvérom z pohľadu tvorby špecializovaných riešení. Vlastné vývojové jadro umožňuje vytvárať nové moduly a funkčné celky. Vďaka tejto možnosti sa pred rokmi zrodil jedinečný projekt HELIOS Green Open. V rámci tohto projektu vznikla sieť odborných partnerov, ktorí poskytujú metodickú pomoc pri vývoji najrôznejších oborových špecializácií systému, tzv. brandžové riešenia.

Viacjazyčný

Komplexný systém HELIOS Green je schopný pracovať vo viacerých jazykových mutáciách. Vďaka zvolenému postupu sú všetky jazykovo závislé hlásenia uložené oddelene od programového kódu a definícií formulárov, prehľadov a šablón. Toto riešenie tak umožňuje jednoduchú aplikáciu prekladov do iných jazykov.

Tento web používa k poskytovaniu služieb a analýze návštevnosti cookie súbory. Pokračovaním na stránke súhlasíte s ich použitím. . Viac informácií
?>