News


HELIOS Green Ready

1.05.2017

Informačný systém pre dynamicky sa rozvíjajúce spoločnosti.

HELIOS Green Ready je riešenie určené pre zákazníkov, ktorí potrebujú v kratšej dobe implementovať spoľahlivý informačný systém za prijateľnú cenu. Systém je postavený na technológiách predstavujúcich špičku vo svojej oblasti na slovenskom a českom trhu. Je ideálny pre spoločnosti, ktoré momentálne nechcú investovať vysoké sumy, ale potrebujú získať kvalitný systém s možnosťou ďalšieho rastu.

HELIOS Green Ready je určený pre dynamicky sa rozvíjajúce spoločnosti, ktorých výkony a tiež požiadavky rýchle rastú. HELIOS Green Ready je možné rozvíjať a rozširovať o ďalšie oblasti a funkcionality tak, ako sa vyvíja a mení spoločnosť.Prínosom tohto postupu je značná úspora investičných nákladov zákazníka a významná informačná podpora pre rast firmy.

Využitie širokých možností webových služieb zaisťuje flexibilnú integráciu s ďalšimi aplikáciami ako sú špecializované prevádzkové systémy, internetové obchody alebo iné B2B alebo B2C aplikácie. HELIOS Green Ready poskytuje základné oblasti ako je Ekonomika, CRM, Predaj a Nákup, Mzdy a Personalistika a tiež niektoré typy výrob.

Neváhajte nás kontaktovať a my Vám veľmi radi poskytneme detailnejšie informácie.

Marián Adzima
obchodný riaditeľ

Projekt roka

30.03.2017

Spoločnosť Asseco Solutions tento rok ocenila našu prácu a dosiahnuté výsledky a udelila nám štatút partnerstva na úrovni HELIOS Silver Partner s kompetenciami Autorizovaný implementačný partner a Autorizovaný vývojový partner.

Zároveň sme na výročnej konferencii Asseco Solutions získali ocenenie "Projekt roka" pre informačný systém HELIOS Green.

Toto ocenenie potvrdzuje správne smerovanie našej spoločnosti, kvalitu poskytovaných služieb a profesionalitu nášho tímu. Zároveň nás však zaväzuje pokračovať v nastolenom tempe a prijímať nové výzvy v prospech Vás - našich zákazníkov.

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Váš tím d2B

HELIOS Green pomáha zhodnocovať odpady

28.09.2015

ASEKOL SK je neziskovo hospodáriaca spoločnosť, ktorá v zastúpení výrobcov a dovozcov elektrozariadení a batérií a akumulátorov organizuje celoštátny systém spätného odberu elektrozariadení, použitých batérií a akumulátorov. Zaisťuje zber, dopravu a recykláciu týchto komodít vrátane financovania celého systému. Jej činnosť skutočne nie je jednoduchá, preto si tu v marci 2015 zaobstarali schopného IT pomocníka – informačný systém HELIOS Green.

Systém HELIOS bol súčasne zavedený aj v sesterskej spoločnosti ASEKOLu s názvom ENVIROPOL s. r. o., organizačná zložka. Za celý projekt bola zodpovedná spoločnosť d2B, partner systémov HELIOS.

Bez podnikového softvéru nebola samozrejme spoločnosť ASEKOL SK ani predtým.
„Používali sme viac programov,“ spomína Ronald Blaho, konateľ spoločnosti. „Jednak samostatný ekonomický systém a vedľa neho interne vyvinutý dispečersko – evidenčný systém a tiež vlastný zákazkový systém.“

Po čase sa však vedenie firmy rozhodlo zjednotiť jej fungovanie a pre IT využívať jednotnú platformu. Viedla k tomu i snaha o štandardizáciu prevádzkového systému, ktorej cieľom bola úspora prevádzkových nákladov za súčasnej minimalizácie operatívnych rizík, čo mal zabezpečiť výber silného dodávateľa. Tieto dôvody viedli k rozhodnutiu získať systém HELIOS Green z dielne Asseco Solutions.

"Implementácia prebiehala podľa môjho názoru veľmi intenzívne," hovorí Ronald Blaho. "Začala v októbri 2014 a vyžadovala nemalé úsilie na oboch stranách. V rámci prechodu na jednotný systém sa zjednodušilo niekoľko interných procesov ako vo finančnej, tak v prevádzkovej časti firmy. Ďalej boli zdokumentované rozhrania s externými systémami."

Implementácia bola formálne dokončená podpisom servisnej zmluvy k 1. máju 2015, hoci systém sa využíval už od marca.

Na otázku, v čom vidí najväčšie prínosy nového systému pre svoju firmu, odpovedá pán Blaho: "Za najdôležitejšie považujem zjednodušenie procesov vo firme, čím došlo i k úspore ľudských zdrojov, zavedenie elektronického obehu dokumentov, bezproblémové vyhľadanie dokladov a výrazne zvýšenú transparentnosť nákladov. Nezabudnuteľným prínosom je však i jednoduchosť práce so systémom a skutočnosť, že už nie je nutné žiadne ďalšie programovanie a doplňovanie. V dlhodobom horizonte očakávame tiež úsporu prevádzkových nákladov na IT systémy."

V rámci projektu implementácie HELIOS Green v spoločnosti ASEKOL SK boli okrem štandardnej ekonomickej časti systému nasadené tiež špecializované moduly, ako napríklad Odpady, a bolo nasadené rozhranie pre balík EVI8, ktoré pomáha pri generovaní hlásení spojených s evidenciou odpadov.

Ronald Blaho v závere konštatuje: "Špecialitou tohto projektu je vývoj portálovej časti pre komunikáciu so zbernými miestami, dopravcami a spracovateľmi formou špeciálnej webovej aplikácie."

V spoločnosti ASEKOL SK sú implementované nasledujúce moduly a funkcionality:
Modul Odpadové hospodárstvo
Webový portál pre komunikáciu so zbernými dvormi
Dispečerský prehľad
Manažérsky IS
Skladové hospodárstvo
CRM – riadenie obchodných činností
Workflow a elektronický obeh dokumentov
Manažment zmlúv
Document Management System
Účtovníctvo
Fakturácia prijatá
Fakturácia vydaná
Pokladňa
Banka
Majetok
Hromadné vystavenie daňového dokladu
Načítanie údajov o organizácii z registrov

ASEKOL SK
ASEKOL SK, s. r. o. je neziskovo hospodáriaca spoločnosť, ktorá v zastúpení výrobcov a dovozcov elektrozariadení, batérií a akumulátorov organizuje celoštátny systém spätného odberu elektrozariadení a použitých batérií a akumulátorov. Zaisťuje zber, dopravu a recykláciu týchto komodít vrátane financovania celého systému. ASEKOL SK je tzv. kolektívna organizácia pre elektrozariadenia, batérie a akumulátory. Jeho služby na základe zmluvy využívajú výrobcovia alebo dovozcovia elektrozariadení, batérií a akumulátorov. ASEKOL SK pri spätnom odbere a oddelenom zbere úzko spolupracuje s mestami a obcami, konečnými predajcami a servismi, spoločnosťami na zvoz a spracovateľmi elektrozariadení.

Bližšie informácie nájdete na www.asekol.sk

d2B
Spoločnosť d2B je SILVER obchodným, implementačným a vývojovým partnerom Asseco Solutions pre informačný systém HELIOS Green.
d2B poskytuje IT služby, a to primárne v oblasti podnikových informačných systémov. Doménou spoločnosti je vývoj a implementácia softvéru a hardvéru, poradenská a konzultačná činnosť a taktiež systémová integrácia komplexných informačných systémov. Spoločnosť vznikla v roku 2011. Jej sídlo je v Bratislave a pobočka v Banskej Bystrici.
Spoločnosť má dlhoročné skúsenosti s vývojom a implementáciou podnikových informačných systémov pre významné spoločnosti z mnohých odborov a využíva kvalifikovaný tím na zaistenie maximálnej spokojnosti všetkých svojich zákazníkov.

Bližšie informácie nájdete na www.d2b.sk

Asseco Solutions
Asseco Solutions, a. s., je najväčším producentom podnikových informačných systémov na českom a slovenskom trhu. Softvérové aplikácie z jeho produkcie sú distribuované i na ďalších trhoch v rámci strednej Európy. Spoločnosť sa zaoberá nielen vývojom, ale tiež implementáciou a podporou špecializovaných systémov pre organizácie všetkých veľkostí v najrôznejších oblastiach ich pôsobenia. Produktové portfólio siaha od informačných systémov pre najširšie spektrum podnikov, zaoberajúcich sa výrobou, obchodom či službami, od produktov pre oblasť verejnej správy až po napr. produkty pokrývajúce špecializované potreby ubytovacích a stravovacích zariadení. Všetky produkty sú doplnené širokou ponukou služieb a partnerských programov. Okrem základných modulov a funkcionalít poskytujú tiež riešenie pre jednotlivé oblasti podnikania, tzv. „odborové riešenia“. Asseco Solutions je nositeľom certifikátu kvality ISO 9001:2008 a je členom nadnárodnej skupiny ASSECO Group.
Na konci roku 2014 v Asseco Solutions, a. s. pracovalo 159 osôb a obrat za rok 2014 predstavoval 9 822 tisíc EUR.

Poslanie spoločnosti Asseco Solutions
Pomáhame firmám, aby boli úspešné v ich podnikaní. Vďaka našim službám sa môžu plne venovať svojim aktivitám, starosť o informačné systémy prenechávajú nám. V každom okamihu si ctíme vzťah s našimi zákazníkmi i pracovníkmi, lipneme na povesti dôveryhodného partnera.

Bližšie informácie nájdete na www.AssecoSolutions.eu

Skupina ASSECO
Skupina ASSECO bola založená v roku 2004 vytvorením strategického partnerstva medzi Asseco Poland (bývalý Comp Rzesów) a Asseco Central Europe (bývalý Asset Soft).
Materská spoločnosť Asseco Poland S.A. je najväčšou IT spoločnosťou kótovanou na Varšavskej burze cenných papierov. Ekonomicky patrí k najsilnejším európskym softvérovým spoločnostiam – v roku 2014 sa umiestnila na šiestom mieste v rebríčku The Truffle 100, ktorý analyzuje 100 najúspešnejších softvérových spoločností na základe kategórie výnosov z vlastného softvéru.
Skupina Asseco je dnes medzinárodným zoskupením prosperujúcich európskych IT spoločností. Je prítomná v celej Európe prostredníctvom svojich regionálnych holdingov: Asseco Poland, Asseco Central Europe, Asseco South Eastern Europe, Asseco Western Europe a Asseco Eastern Europe. Aktivity skupiny mimo európsky trh realizujú spoločnosti združené v holdingu Formula Systems. Tieto spoločnosti pôsobia napríklad v Izraeli, USA, Japonsku a Kanade. Spoločnosti skupiny ASSECO poskytujú komplexné IT riešenia všetkým segmentom ekonomiky v mnohých krajinách. Portfólio ich klientov tvoria rovnako silné nadnárodné bankové a finančné spoločnosti, verejné inštitúcie, medzinárodné korporácie, ako malé a stredné podniky. ASSECO Group zamestnáva vyše 18 000 ľudí.

Bližšie informácie nájdete na www.asseco.com.

(tlačová správa Asseco Solutions, a.s.)

HELIOS Green vo významnej energetickej spoločnosti

31.07.2014

Viac ako 200 000 ľudí prevažne na strednom a východnom Slovensku zásobujú teplom spoločnosti Skupiny STEFE. Od 15. februára tohto roku jej s riadením zložitých ekonomických procesov pomáha informačný systém HELIOS Green.

Tepelné hospodárstvo prevádzkujú spoločnosti STEFE celkom v štrnástich mestách a teplo distribuujú zákazníkom v ďalších ôsmich mestách a obciach. V Banskej Bystrici, Zvolene, Rimavskej Sobote a Martine pôsobia ako partneri a spoločníci aj samotné mestá.

„Komplexná implementácia informačného systému HELIOS Green je pre STEFE výhodnou voľbou umožňujúcou pokryť dynamicky sa meniace požiadavky a potreby spoločností súvisiace s efektívnym riadením, či ďalším rozvojom spoločností,“ hovorí Ing. Andrea Cerinová, riaditeľka oddelenia ekonomiky a koncernovej metodiky STEFE SK, a.s..

Vzhľadom k širokému spektru zákazníkov bolo pri výbere informačného systému jedným z hlavných kritérií zjednotenie designu a štruktúry odberateľských faktúr STEFE. Zároveň bola zachovaná možnosť riešiť túto oblasť individuálne na základe požiadaviek zákazníkov.

„Veľmi dôležitou úlohou informačného systému HELIOS Green bola z nášho pohľadu optimalizácia a konsolidácia všetkých kľúčových firemných procesov a celkové zvýšenie užívateľského štandardu,“ konštatuje Ing. Ivana Kesziová, riaditeľka oddelenia ľudských zdrojov, marketingu a komunikácie STEFE SK, a.s..

Technické riešenie a architektúra systému HELIOS Green poskytuje kompatibilitu s vybudovanou technológiou, ako aj s ďalšími informačnými systémami implementovanými v spoločnostiach STEFE.

Implementácia systému HELIOS Green v spoločnosti STEFE začala 31. októbra 2012. Ostrá prevádzka systému beží od 15. februára 2014.

 

Skupina STEFE

STEFE pôsobí na Slovensku od roku 1995 a v súčasnosti zastáva pozíciu významného výrobcu a distribútora tepelnej energie. Tepelné hospodárstvo je prevádzkované v štrnástich mestách a teplo dodáva zákazníkom v ďalších ôsmich mestách a obciach prevažne na strednom a východnom Slovensku.

STEFE disponuje silným ekonomickým zázemím aj profesionálnymi medzinárodnými skúsenosťami v oblasti správy a prevádzky tepelných zariadení a využívania najmodernejších technológií. Materská spoločnosť Energie Steiermark AG patrí k desiatim kapitálovo najsilnejším spoločnostiam v Rakúsku, s podielom vlastného kapitálu 60% a ratingom AAA.

Bližšie informácie na www.stefe.sk


Asseco Solutions, a.s.

Asseco Solutions, a.s. vzniklo v roku 2008 zlúčením pôvodne českej firmy LCS a slovenského Datalocku. V roku 2013 sa česko-slovenské rozšírilo o ďalšie 3 krajiny a v súčasnosti pôsobí aj na trhoch v Rakúsku, Nemecku a Švajčiarsku. Asseco Solutions, a.s., je najväčším producentom podnikových informačných systémov na českom a slovenskom trhu. Softwarové aplikácie z rodiny Asseco Solutions, a.s. sú distribuované i na ďalších trhoch v rámci strednej Európy. Spoločnosť sa zaoberá nielen vývojom, ale aj implementáciou a podporou špecializovaných systémov pre organizácie všetkých veľkostí v najrôznejších oblastiach jej pôsobenia. Produktové portfólio siaha od informačných systémov pre najširšie spektrum podnikov, zaoberajúcich sa výrobou, obchodom či službami, cez produkty pre oblasť verejnej správy, až po napr. produkty pokrývajúce špecializované potreby ubytovacích a stravovacích zariadení. Všetky produkty sú doplnené širokou ponukou služieb a partnerských programov. Okrem základných modulov a funkcionalít poskytujú tiež riešenia pre jednotlivé oblasti podnikania, tzv. „branžových riešení“. Asseco Solutions je nositeľom certifikátu kvality ISO 9001:2008 a je členom nadnárodnej skupiny ASSECO Group.

Bližšie informácie nájdete na  www.assecosolutions.eu


ASSECO Group

Skupina ASSECO bola založená v roku 2004 vytvorením strategického partnerstva medzi Asseco Poland (bývalý Comp Rzesów) a Asseco Slovakia. Z hľadiska tržnej kapitalizácie je skupina jednou z desiatich najväčších kótovaných IT spoločností v Európe. Ekonomicky patrí k najsilnejším európskym softwarovým spoločnostiam – v roku 2009 sa umiestnila na piatom mieste v rebríčku The Truffle 100, ktorý analyzuje 100 najúspešnejších softwarových spoločností na základe kategórie výnosov z vlastného softwaru. Skupina ASSECO je dnes neznárodním zoskupením prosperujúcich európskych IT spoločností, ktoré poskytujú komplexné IT riešenia všetkým segmentom ekonomiky v mnohých krajinách Európy. Portfólio jeho klientov tvorí rovnako silné nadnárodné bankové a finančné spoločnosti, verejné inštitúcie, medzinárodne korporácie, ako aj malé a stredné podniky.  Na konci roku 2010 zamestnávalo ASSECO Group viac, ako 13.500 ľudí po celej Európe

Bližšie informácie nájdete na www.asseco.com

 

(tlačová správa Asseco Solutions, a.s.)

Tento web používa k poskytovaniu služieb a analýze návštevnosti cookie súbory. Pokračovaním na stránke súhlasíte s ich použitím. . Viac informácií
?>