News


Workshop ODPADY 2017

17.06.2017

Na celý deň sa priestory hotela Elfo Club v Malinove, premenili na miesto so zastúpením ľudí  z  odpadárskeho biznisu.  V utorok 13. júna 2017 sa uskutočnil už druhý workshop spoločnosti d2B zameraný na softvérové a technologické riešenia 3. tisícročia pre odpadárske spoločnosti. Spoluorganizátormi workshopu boli spoločnosti ASSECO Solutions, INISOFT a GX Solutions.

Tento rok sa niesol workshop pod názvom ,,VIP v opdadoch“, na ktorý sa prišlo pozrieť vyše 20 návštevníkov, predovšetkým z radov zástupcov odpadárskych spoločností. K vypočutiu bola prezentácia ICT riešenia pre odpady z dielne d2B a spoločnosti ASSECO Solutions – popredného výrobcu podnikových informačných systémov na Slovensku a v Českej republike.  V rámci spoločnej prezentácie predstavili podnikový informačný systém HELIOS Green, ako nástroj na podporu riadenia prevádzky a procesov odpadárskych spoločností a kolektívnych systémov.

Aktuálne novinky v odpadárskej legislatíve predstavili zástupcovia spoločnosti INISOFT – výrobcu informačného systému ENVITA EVI určeného na legislatívne výkazníctvo podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a k nemu príslušných vykonávacích vyhlášok MŽP SR.

Zaujímavé technologické novinky pre automatizovaný zber dát z vodidiel a nádob na odpad, predstavila spoločnosť GX Solutions.

Tento ročník workshopu sa niesol v poobedňajších hodinách aj v neformálnej časti. Návštevníci si zahrali bowling a vyskúšali „ekojazdu“ na elektromobile TESLA S, na ktorom si mohli všetci vyskúšať zrýchlenie z 0 na 100 km/h za 4 sekundy.

Ďakujem všetkým zúčastneným a tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutia.

Marián Adzima
obchodný riaditeľ

 

 

HELIOS Green Ready

1.05.2017

Informačný systém pre dynamicky sa rozvíjajúce spoločnosti.

HELIOS Green Ready je riešenie určené pre zákazníkov, ktorí potrebujú v kratšej dobe implementovať spoľahlivý informačný systém za prijateľnú cenu. Systém je postavený na technológiách predstavujúcich špičku vo svojej oblasti na slovenskom a českom trhu. Je ideálny pre spoločnosti, ktoré momentálne nechcú investovať vysoké sumy, ale potrebujú získať kvalitný systém s možnosťou ďalšieho rastu.

HELIOS Green Ready je určený pre dynamicky sa rozvíjajúce spoločnosti, ktorých výkony a tiež požiadavky rýchle rastú. HELIOS Green Ready je možné rozvíjať a rozširovať o ďalšie oblasti a funkcionality tak, ako sa vyvíja a mení spoločnosť.Prínosom tohto postupu je značná úspora investičných nákladov zákazníka a významná informačná podpora pre rast firmy.

Využitie širokých možností webových služieb zaisťuje flexibilnú integráciu s ďalšimi aplikáciami ako sú špecializované prevádzkové systémy, internetové obchody alebo iné B2B alebo B2C aplikácie. HELIOS Green Ready poskytuje základné oblasti ako je Ekonomika, CRM, Predaj a Nákup, Mzdy a Personalistika a tiež niektoré typy výrob.

Neváhajte nás kontaktovať a my Vám veľmi radi poskytneme detailnejšie informácie.

Marián Adzima
obchodný riaditeľ

Projekt roka

30.03.2017

Spoločnosť Asseco Solutions tento rok ocenila našu prácu a dosiahnuté výsledky a udelila nám štatút partnerstva na úrovni HELIOS Silver Partner s kompetenciami Autorizovaný implementačný partner a Autorizovaný vývojový partner.

Zároveň sme na výročnej konferencii Asseco Solutions získali ocenenie "Projekt roka" pre informačný systém HELIOS Green.

Toto ocenenie potvrdzuje správne smerovanie našej spoločnosti, kvalitu poskytovaných služieb a profesionalitu nášho tímu. Zároveň nás však zaväzuje pokračovať v nastolenom tempe a prijímať nové výzvy v prospech Vás - našich zákazníkov.

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Váš tím d2B

HELIOS Green pomáha zhodnocovať odpady

28.09.2015

ASEKOL SK je neziskovo hospodáriaca spoločnosť, ktorá v zastúpení výrobcov a dovozcov elektrozariadení a batérií a akumulátorov organizuje celoštátny systém spätného odberu elektrozariadení, použitých batérií a akumulátorov. Zaisťuje zber, dopravu a recykláciu týchto komodít vrátane financovania celého systému. Jej činnosť skutočne nie je jednoduchá, preto si tu v marci 2015 zaobstarali schopného IT pomocníka – informačný systém HELIOS Green.

Systém HELIOS bol súčasne zavedený aj v sesterskej spoločnosti ASEKOLu s názvom ENVIROPOL s. r. o., organizačná zložka. Za celý projekt bola zodpovedná spoločnosť d2B, partner systémov HELIOS.

Bez podnikového softvéru nebola samozrejme spoločnosť ASEKOL SK ani predtým.
„Používali sme viac programov,“ spomína Ronald Blaho, konateľ spoločnosti. „Jednak samostatný ekonomický systém a vedľa neho interne vyvinutý dispečersko – evidenčný systém a tiež vlastný zákazkový systém.“

Po čase sa však vedenie firmy rozhodlo zjednotiť jej fungovanie a pre IT využívať jednotnú platformu. Viedla k tomu i snaha o štandardizáciu prevádzkového systému, ktorej cieľom bola úspora prevádzkových nákladov za súčasnej minimalizácie operatívnych rizík, čo mal zabezpečiť výber silného dodávateľa. Tieto dôvody viedli k rozhodnutiu získať systém HELIOS Green z dielne Asseco Solutions.

"Implementácia prebiehala podľa môjho názoru veľmi intenzívne," hovorí Ronald Blaho. "Začala v októbri 2014 a vyžadovala nemalé úsilie na oboch stranách. V rámci prechodu na jednotný systém sa zjednodušilo niekoľko interných procesov ako vo finančnej, tak v prevádzkovej časti firmy. Ďalej boli zdokumentované rozhrania s externými systémami."

Implementácia bola formálne dokončená podpisom servisnej zmluvy k 1. máju 2015, hoci systém sa využíval už od marca.

Na otázku, v čom vidí najväčšie prínosy nového systému pre svoju firmu, odpovedá pán Blaho: "Za najdôležitejšie považujem zjednodušenie procesov vo firme, čím došlo i k úspore ľudských zdrojov, zavedenie elektronického obehu dokumentov, bezproblémové vyhľadanie dokladov a výrazne zvýšenú transparentnosť nákladov. Nezabudnuteľným prínosom je však i jednoduchosť práce so systémom a skutočnosť, že už nie je nutné žiadne ďalšie programovanie a doplňovanie. V dlhodobom horizonte očakávame tiež úsporu prevádzkových nákladov na IT systémy."

V rámci projektu implementácie HELIOS Green v spoločnosti ASEKOL SK boli okrem štandardnej ekonomickej časti systému nasadené tiež špecializované moduly, ako napríklad Odpady, a bolo nasadené rozhranie pre balík EVI8, ktoré pomáha pri generovaní hlásení spojených s evidenciou odpadov.

Ronald Blaho v závere konštatuje: "Špecialitou tohto projektu je vývoj portálovej časti pre komunikáciu so zbernými miestami, dopravcami a spracovateľmi formou špeciálnej webovej aplikácie."

V spoločnosti ASEKOL SK sú implementované nasledujúce moduly a funkcionality:
Modul Odpadové hospodárstvo
Webový portál pre komunikáciu so zbernými dvormi
Dispečerský prehľad
Manažérsky IS
Skladové hospodárstvo
CRM – riadenie obchodných činností
Workflow a elektronický obeh dokumentov
Manažment zmlúv
Document Management System
Účtovníctvo
Fakturácia prijatá
Fakturácia vydaná
Pokladňa
Banka
Majetok
Hromadné vystavenie daňového dokladu
Načítanie údajov o organizácii z registrov

ASEKOL SK
ASEKOL SK, s. r. o. je neziskovo hospodáriaca spoločnosť, ktorá v zastúpení výrobcov a dovozcov elektrozariadení, batérií a akumulátorov organizuje celoštátny systém spätného odberu elektrozariadení a použitých batérií a akumulátorov. Zaisťuje zber, dopravu a recykláciu týchto komodít vrátane financovania celého systému. ASEKOL SK je tzv. kolektívna organizácia pre elektrozariadenia, batérie a akumulátory. Jeho služby na základe zmluvy využívajú výrobcovia alebo dovozcovia elektrozariadení, batérií a akumulátorov. ASEKOL SK pri spätnom odbere a oddelenom zbere úzko spolupracuje s mestami a obcami, konečnými predajcami a servismi, spoločnosťami na zvoz a spracovateľmi elektrozariadení.

Bližšie informácie nájdete na www.asekol.sk

d2B
Spoločnosť d2B je SILVER obchodným, implementačným a vývojovým partnerom Asseco Solutions pre informačný systém HELIOS Green.
d2B poskytuje IT služby, a to primárne v oblasti podnikových informačných systémov. Doménou spoločnosti je vývoj a implementácia softvéru a hardvéru, poradenská a konzultačná činnosť a taktiež systémová integrácia komplexných informačných systémov. Spoločnosť vznikla v roku 2011. Jej sídlo je v Bratislave a pobočka v Banskej Bystrici.
Spoločnosť má dlhoročné skúsenosti s vývojom a implementáciou podnikových informačných systémov pre významné spoločnosti z mnohých odborov a využíva kvalifikovaný tím na zaistenie maximálnej spokojnosti všetkých svojich zákazníkov.

Bližšie informácie nájdete na www.d2b.sk

Asseco Solutions
Asseco Solutions, a. s., je najväčším producentom podnikových informačných systémov na českom a slovenskom trhu. Softvérové aplikácie z jeho produkcie sú distribuované i na ďalších trhoch v rámci strednej Európy. Spoločnosť sa zaoberá nielen vývojom, ale tiež implementáciou a podporou špecializovaných systémov pre organizácie všetkých veľkostí v najrôznejších oblastiach ich pôsobenia. Produktové portfólio siaha od informačných systémov pre najširšie spektrum podnikov, zaoberajúcich sa výrobou, obchodom či službami, od produktov pre oblasť verejnej správy až po napr. produkty pokrývajúce špecializované potreby ubytovacích a stravovacích zariadení. Všetky produkty sú doplnené širokou ponukou služieb a partnerských programov. Okrem základných modulov a funkcionalít poskytujú tiež riešenie pre jednotlivé oblasti podnikania, tzv. „odborové riešenia“. Asseco Solutions je nositeľom certifikátu kvality ISO 9001:2008 a je členom nadnárodnej skupiny ASSECO Group.
Na konci roku 2014 v Asseco Solutions, a. s. pracovalo 159 osôb a obrat za rok 2014 predstavoval 9 822 tisíc EUR.

Poslanie spoločnosti Asseco Solutions
Pomáhame firmám, aby boli úspešné v ich podnikaní. Vďaka našim službám sa môžu plne venovať svojim aktivitám, starosť o informačné systémy prenechávajú nám. V každom okamihu si ctíme vzťah s našimi zákazníkmi i pracovníkmi, lipneme na povesti dôveryhodného partnera.

Bližšie informácie nájdete na www.AssecoSolutions.eu

Skupina ASSECO
Skupina ASSECO bola založená v roku 2004 vytvorením strategického partnerstva medzi Asseco Poland (bývalý Comp Rzesów) a Asseco Central Europe (bývalý Asset Soft).
Materská spoločnosť Asseco Poland S.A. je najväčšou IT spoločnosťou kótovanou na Varšavskej burze cenných papierov. Ekonomicky patrí k najsilnejším európskym softvérovým spoločnostiam – v roku 2014 sa umiestnila na šiestom mieste v rebríčku The Truffle 100, ktorý analyzuje 100 najúspešnejších softvérových spoločností na základe kategórie výnosov z vlastného softvéru.
Skupina Asseco je dnes medzinárodným zoskupením prosperujúcich európskych IT spoločností. Je prítomná v celej Európe prostredníctvom svojich regionálnych holdingov: Asseco Poland, Asseco Central Europe, Asseco South Eastern Europe, Asseco Western Europe a Asseco Eastern Europe. Aktivity skupiny mimo európsky trh realizujú spoločnosti združené v holdingu Formula Systems. Tieto spoločnosti pôsobia napríklad v Izraeli, USA, Japonsku a Kanade. Spoločnosti skupiny ASSECO poskytujú komplexné IT riešenia všetkým segmentom ekonomiky v mnohých krajinách. Portfólio ich klientov tvoria rovnako silné nadnárodné bankové a finančné spoločnosti, verejné inštitúcie, medzinárodné korporácie, ako malé a stredné podniky. ASSECO Group zamestnáva vyše 18 000 ľudí.

Bližšie informácie nájdete na www.asseco.com.

(tlačová správa Asseco Solutions, a.s.)

Tento web používa k poskytovaniu služieb a analýze návštevnosti cookie súbory. Pokračovaním na stránke súhlasíte s ich použitím. . Viac informácií
?>